ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23
ბიუჯეტი
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი  2021 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი 2022

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულება 2022 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023  წლის ბიუჯეტის პროექტი 2023

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტების დოკუმენტი  2023-2026 წლები 2023-2026

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის   2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2023-2026

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიში 2021

ინფორმაციას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2022

ინფორმაციას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  2022

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილება - 19 მაისი 2023

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილება - 28 ივლისი 2023

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 2022

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულება  2023

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის  ბიუჯეტის შესრულება 2023

2023 წლის გურჯაანის   მუნიციპალიტეტის  გრანტების სახით გამოფის შესახებ 2023

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2024 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის დანართი 1 2024 - დანართი 1

გურჯაანის 2024-2027w საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა 2024-2027 წლები  

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი 

ინფორმაციას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულება 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი 

 

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიში.

 

გააზიარე