ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

საბავშვო ბაღები

 1. ვაჩნაძიანის ბაგა ბაღი                             ბელა მირიანაშვილი                 T: 595 09 51 01
 2. კახიფარის საბავშვო ბაღი                      მაკა ჩაკვეტაძე                             T:  577 62 50 34
 3. კალაურის N 1 ბაგა ბაღი                        სოფიო ჩაკვეტაძე                       T:  577 54 66 53
 4. კალაურის N 2 საბავშვო ბაღი                მარიკა ნებუნიშვილი               T:577 62 54 60
 5. შაშიანის საბავშვო ბაღი                          ნანა აბაშიძე                                T: 595 09 51 03
 6. ვაზისუბნის ბაგა ბაღი                             შორენა კორაშვილი                  T: 577 37 96 59
 7. მუკუზნის საბავშვო ბაღი                       მირანდა შიოშვილი                  T: 577 17 50 29
 8. ზეგაანის საბავშვო ბაღი                          მარიამ ხაზიური                       T: 555 34 60 20
 9. ახაშენის ბაგა ბაღი                                   ნათია მელექსიშვილი             T: 577 62 08 61
 10. ველისციხის N 1 ბაგა ბაღი                     ნინო მესხი                                 T:595 09 51 37
 11. ველისციხის N 2 საბავშვო ბაღი            ლია გარსევანიშვილი              T:595 09 51 09
 12. ჩუმლაყის N 1 ბაგა ბაღი                         მარიამ მწარიაშვილი                T: 595 09 51 11
 13. ჩუმლაყის N 2 ბაგა ბაღი                         ნათია წანაწყენიშვილი            T:  595 09 51 10
 14. ყიტაანის საბავშვო ბაღი                         ნათია ბიტარაშვილი                T: 555 13 16 86
 15. ქ.გურჯაანის N 1 საბავშვო ბაღი           ნათია ბეთანელი                        T:  595 09 51 14
 16. ქ.გურჯაანის N 2ბაგა ბაღი                     ნონა ნონიაშვილი                      T:   595 09 51 15
 17. ქ.გურჯაანის N 3ბაგა ბაღი                     ნათია არსენიშვილი                  T:   591 19 19 67
 18. ქ.გურჯაანის N 4ბაგა ბაღი                     ნინო ელიზბარაშვილი             T:   577 63 05 28
 19. ს.გურჯაანის N1 საბავშვო ბაღი            ლელა იმერლიშვილი               T:   577 63 05 28
 20. ს.გურჯაანის N2 საბავშვო ბაღი            მეგი დანელიშვილი                  T:   595 09 51 19
 21. ჭანდრის ბაგა ბაღი                                  ნინო ბაქრაძე                              T:   577 17 71 51
 22. ვეჯინის ბაგა ბაღი                                   ესმა სიმონიშვილი                    T:   595 10 06 37
 23. კოლაგი საბავშვო ბაღი                           თია ბერიკაშვილი                     T: 577 17 47 79
 24.  ბაკურციხის საბავშვო ბაღი                  დიანა ბეჟაშვილი                      T: 577 77 47 93
 25. კარდენახის N1 ბაგა ბაღი                      ანი კუაცაშვილი                        T: 557 13 70 00
 26. კარდენახის N2 ბაგა ბაღი                      ხათუნა ყარამნიშვილი             T:595 09 51 24
 27. კარდენახის N3  ბაგა ბაღი                     ნონა ალუღიშვილი                   T: 577 62 53 59

 28. კარდენახის N4  ბაგა ბაღი                    ეკატერინე ტორიაშვილი           T:577 62 54 57
 29. ჩალაუბნის საბავშვო ბაღი                    ნინო ღვინიაშვილი                    T: 595 09 53 43
 30. მელაანის საბავშვო ბაღი                       მარიკა მათუზაშვილი               T:577 37 94 68
 31. არაშენდის ბაგა ბაღი                             ნინო ბეროშვილი                        T:595 09 53 63
 32. ქოდალოს საბავშვო ბაღი                      ეკატერინე ბარბაქაძე                 T:555 26 05 97
 33.  დარჩიეთის საბავშვო ბაღი                  ვარდო აბრამიშვილი                 T:595 09 53 50
 34. კაჭრეთის ბაგა ბაღი                               ეკა ზაკალაშვილი                       T:595 09 53 89
 35. ზემო კაჭრეთის საბავშვო ბაღი           ეკატერინე კუპრაძე                     T: 598 27 85 94
 36. ჯიმითის საბავშვო ბაღი                      მარიამი ნადაშვილი                     T:  599 06 00 95
 37. ნანიანის საბავშვო ბაღი                       ივეტა შაიშმელაშვილი                 T: 595 09 51 31
გააზიარე