ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

საბავშვო ბაღები

 1. ვაჩნაძიანის ბაგა ბაღი                              ბელა მირიანაშვილი             T: 595 09 51 01
 2. კახიფარის საბავშვო ბაღი                       მაკა ჩაკვეტაძე                        T:   577 62 50 34
 3. კალაურის N 1 ბაგა ბაღი                        ანა ქართლელიშვილი           T:   595 09 51 02
 4. კალაურის N 2 საბავშვო ბაღი                მარიკა ნებუნიშვილი            T:   577 62 54 60
 5. შაშიანის  ბაგა ბაღი                                  ნანა აბაშიძე                            T:595 09 51 03
 6. ვაზისუბნის ბაგა ბაღი                             მაია ომანაშვილი                   T: 595 09 51 04
 7. მუკუზნის საბავშვო ბაღი                       ლია იაკობიშვილი                 T: 595 09 51 05
 8. ზეგაანის საბავშვო ბაღი                         ლილი სხირტლაძე                 T: 595 09 51 06
 9. ახაშენის ბაგა ბაღი                                   ქეთევან ჩალათშვილი           T: 577 17 50 27
 10. ველისციხის N 1 ბაგა ბაღი                     ნინო მესხი                               T:595 09 51 08
 11. ველისციხის N 2 საბავშვო ბაღი            ლია გარსევანიშვილი             T:595 09 51 09
 12. ჩუმლაყის N 1 ბაგა ბაღი                         მარიამ მწარიაშვილი              T: 595 09 51 11
 13. ჩუმლაყის N 2 ბაგა ბაღი                         ნათია წანაწყენიშვილი          T:  595 09 51 10
 14. ყიტაანის საბავშვო ბაღი                         ქეთევან ნონიევი                     T:  595 09 51 12
 15. ქ.გურჯაანის N 1 საბავშვო ბაღი           ნათია ბეთანელი                      T:  595 09 51 14
 16. ქ.გურჯაანის N 2ბაგა ბაღი                     ნონა ნონიაშვილი                    T:   595 09 51 15
 17. ქ.გურჯაანის N 3ბაგა ბაღი                     ნათია არსენიშვილი                T:   591 19 19 67
 18. ქ.გურჯაანის N 4ბაგა ბაღი                     ნინო ელიზბარაშვილი           T:   577 63 05 28
 19. ს.გურჯაანის N1 საბავშვო ბაღი            ლელა იმერლიშვილი              T:   577 63 05 28
 20. ს.გურჯაანის N2 საბავშვო ბაღი            მეგი დანელიშვილი                  T:   595 09 51 19
 21. ჭანდრის ბაგა ბაღი                                  ნინო ბაქრაძე                              T:   577 17 71 51
 22. ვეჯინის ბაგა ბაღი                                   ესმა სიმონიშვილი                    T:   595 10 06 37
 23. კოლაგი საბავშვო ბაღი                           ნანული დათუაშვილი             T: 595 09 51 22
 24.  ბაკურციხის საბავშვო ბაღი                  ნაირა დოიაშვილი                     T: 595 09 51 23
 25. კარდენახის N1 ბაგა ბაღი                      ნუნუ ღლიღვაშვილი                T: 595 09 51 13
 26. კარდენახის N2 ბაგა ბაღი                      ხათუნა ყარამნიშვილი             T:595 09 51 24
 27. კარდენახის N3  ბაგა ბაღი                     ნონა ალუღიშვილი                   T: 577 62 53 59

 28. კარდენახის N4  ბაგა ბაღი                    ეკატერინე ტორიაშვილი           T:577 62 54 57
 29. ჩალაუბნის საბავშვო ბაღი                    მანანა ჯანგულაშვილი              T:595 09 51 25
 30. მელაანის საბავშვო ბაღი                       ია მთივლიშვილი                       T:577 60 98 55
 31. არაშენდის ბაგა ბაღი                             ლალი ივანიძე                             T:595 09 51 27
 32. ქოდალოს საბავშვო ბაღი                      ეკატერინე ბარბააძე                   T:555 26 05 97
 33.  დარჩიეთის საბავშვო ბაღი                  ვარდო აბრამიშვილი                 T:595 09 53 50
 34. კაჭრეთის ბაგა ბაღი                               ეკა ზაკალაშვილი                       T:595 09 53 89
 35. ზემო კაჭრეთის საბავშვო ბაღი           ცისანა გეთიაშვილი                    T: 595 09 51 29
 36. ჯიმითის საბავშვო ბაღი                      იამზე თევდორაშვილი               T:  595 09 51 30
 37. ნანიანის საბავშვო ბაღი                      ივეტა შაიშმელაშვილი                 T: 595 09 51 31
გააზიარე