ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

სოციალური პროგრამები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2020 წლის 17 დეკემბერი
ქ. გურჯაანი


გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების 2021 წლის
პროგრამის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული:

PDF icon socialuuri_programa_2021.pdf 

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2022 წლის 1 აპრილი

ქ. გურჯაანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული:

PDF icon სოციალური პროგრამა 2022 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №56

2022 წლის 21 დეკემბერი

ქ. გურჯაანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბმული:

Microsoft Office document icon სოციალური პროგრამა 2023 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 31

2023    წლის  23 დეკემბერი

ქ.გურჯაანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ დანართი:

File სოციალური პროგრამა 2024 

 

გააზიარე