ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

2024 წელს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამისთვის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2 მლნ 335 ათასი ლარია გამოყოფილი

15 თებერვალი, 2024

2024 წელს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამისთვის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2 მლნ 335 ათასი ლარია გამოყოფილი.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის, სოციალური დახმარების პროგრამა 18 ქვეპროგრამას მოიცავს:

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ;

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება;

ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა;

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება;

ბავშვთა სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსება;

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება;

მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების და საანალიზო ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსება;

ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება;

ომის ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარება ;

მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება;.

დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა;

უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული ✔️ოჯახების ერთჯერადი დახმარება;

ხანდაზმულ პირთა დახმარება;

ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება;

ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება;

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება;

შშპ პირთა დახმარება;

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება;

გააზიარე