ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოფელ კაჭრეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 21 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/11/2021 02/12/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ არაშენდის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 22 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2023 02/22/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ნანიანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 22 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/11/2021 02/12/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ კაჭრეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 22 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/02/2022 03/07/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზემო კაჭრეთის საერთო კრება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 23 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/03/2022 03/07/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ კაჭრეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 23 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/13/2023 02/21/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ დარჩთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 23 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2021 02/16/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზიარის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 24 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2021 02/16/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ არაშენდის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 24 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/04/2022 03/09/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზემო კაჭრეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 24 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/13/2023 02/21/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ დარჩიეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 25 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/04/2022 03/09/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ დარჩეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 25 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2023 02/21/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ არაშენდის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 25 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2021 02/16/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ფხოველის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 26 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2021 02/16/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ქოდალოს საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 26 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/04/2022 03/09/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ფხოველის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 26 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2023 02/21/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ქოდალოს საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 27 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2021 02/16/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ფხოველის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 27 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/04/2022 03/09/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ქოდალოს საერთი კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 27 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2023 02/22/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ნანიანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 28 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2023 02/23/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზიარის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 28 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/03/2022 03/09/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ მუკუზნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 28 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/16/2021 02/17/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზიარის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 29 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/14/2023 02/21/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ნანიანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 29 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/04/2022 03/09/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზეგაანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 29 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/16/2021 02/17/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ კალაურის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 3 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ კალაურის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭრის პროგრამა 3 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/22/2022 02/24/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ჭერმის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 30 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/15/2023 02/22/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ჭერმის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 30 დასახლების საერთო კრების ოქმი 03/07/2022 03/11/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ჭერმის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 30 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/21/2021 02/22/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ შაშიანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 4 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/06/2023 02/13/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ შაშიანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 4 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2022 02/27/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ვაზისუბნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 5 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2022 02/27/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ვაზისუბნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 5 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/06/2023 02/13/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზეგაანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 6 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2022 02/27/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ მუკუზნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 6 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ მუკუზნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 7 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/23/2022 02/27/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ზეგაანის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 7 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/06/2023 02/13/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ველისციხის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 8 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ველისციხის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 8 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/24/2022 02/28/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ახაშნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 9 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
სოფელ ახაშნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 9 დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/24/2022 02/28/2022 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ბრძანება ბრძანება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ N 2-1577 ბრძანება 11/29/2021 11/29/2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages