ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23
მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციები
მერი და მერია

მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციები

ააიპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება;

ააიპ საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება;

ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი ''გურჯაანი'';

ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია ''მოქალაქეთა თანადგომა'';

ააიპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი;

ააიპ გურჯაანის მუნიციპალური ცენტრი;

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება;

ააიპ გურჯაანის საბიბლიოტეკო და სამუზეუმო გაერთიანება;

ააიპ '' მრავალჟამიერი''

გააზიარე