ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

ვანო ბერიძიშვილი

 

დაბადების თარიღი:  01/02/1977 წელი.

ტელ:      595 78 41 41

ელ-ფოსტა:  vanoberidzishvili@gmail.com

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული წესით

ფრაქცია:: ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"

 

გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა

_______________________________________________________________________________________________

1998-2003 წ - ივ.ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი

ფაკულტეტი - იურიდიული

ხარისხი-მაგისტრთან გათანაბრებული,

სპეციალობა -  სამართალმცოდნე

2003-2006 წ - აგრარულ-სამრეწველო სახელმწიფო ეკონომიკური კოლეჯი

 

ს ა მ უ შ ა ო      გ ა მ ო ც დ ი ლ ე ბ ა

________________________________________________________________________________________________

2017-2019 წ  - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

2014-2017 წ  - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

2014 წლიდან დღემდე - მ.პ.გ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ გურჯაანის  საოლქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე

 

ტ რ ე ნ ი ნ გ - ს ე მ ი ნ ა რ ე ბ ი

________________________________________________________________________________________________

2014წ -  ქ.გურჯაანი, დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში  ( USAID ) ტრენინგი: „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  მართვის სამართლებრივი  ასპექტები.“

2014 წ. 13-14 ნოემბერი - გუდაური , ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი - „ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის საორიენტაციო ტრენინგი“.

2015წ. ივნისი - ყვარელი -NDI ტრენინგი თემაზე: „ თვითმმართველობა და ბიუჯეტის დაგეგმვა“

2015 წ. დეკემბერი - ქ.თბილისი - NDI ტრენინგი: ,,ეფექტური მართვის უნარ-ჩვევები“

2017 წ. მაისი - ქ.თბილისი, NDI-ის ტრენინგი: „საარევნო კამპანიის მართვა“.

2017 წ. 19-20 ივნისი -ქ.ბორჯომი,  NDI ტრენინგი: „საარჩევნო კამპანიის კომპონენტები და მენეჯმენტი.“

2018 წ. 10-11 მარტი -ქ.ბათუმი , ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ფინანსისტთა ასოციაცია. ტრენინგი : „ადგილობრივი თვითმმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობა“.

2018 წ. 25-28 ივლისი - ლიკანი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების(GIZ) წარმომადგენლობა. ტრენინგი: „ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში“.

 

უ ც ხ ო     ე ნ ე ბ ი

________________________________________________________________________________________________

ინგლისური 

რუსული 

                      

 

გააზიარე